Dobrý den,
rádi bychom Vám představili
naši praxi. Naproti většině fyzioterapeutů (rehabilitačních pracovníků), kteří v důsledku krátkého času hrazeného pojišťovnou (pouze 20min) nemohou uceleně vyšetřit klienta a následně jej pouze instruují, jak má cvičit, a odpovědnost i samotný výkon nechávají na něm...

U nás je standardem provedení důkladného kineziologického vyšetření Vašeho pohybového aparátu s důrazem na odhalení příčiny obtíží.
Dále pak postupujeme podle výsledků vyšetření jak fyzioterapeuta, tak popřípadě odborného lékaře. Osobně se zajímáme i o Vaše starosti a životní rytmus, které mají souvislost se vznikem Vašich primárních pohybových obtíží. Orientujeme se na těle podle provázanosti funkčních změn orgánů, svalů, měkkých tkání - fascií, cév, lymfatických cév, nervů, kloubů a páteře.

Využíváme znalostí o tzv. „funkčních svalových řetězcích“, které „přenáší“ bolest na vzdálenější místa od příčiny, poškození. Např. u migrenózních bolestí hlavy je patrné svalové napětí v močovém měchýři. Napětí v oblasti pánevního dna a bránice má vztah k funkční sterilitě, apod.

Hodnotíme tedy dysfunkci fascií, svalů a kloubů v souvislosti s Vašimi problémy a snadno a rychle ovlivníme svalovou souhru / koordinaci. Naším cílem je co nejrychleji identifikovat příčinu Vašeho problému a s Vaší spoluprací ji co nejdříve odstranit. Není výjimkou, že klient odchází již po první návštěvě s výraznou úlevou.

Věnujeme se Vám plně po celou dobu terapie. Volíme moderní terapeutické techniky a metodiky tak, aby byl efekt terapie co nejvyšší, nejrychlejší a dlouhodobý.


Kdo to je fyzioterapeut?

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského a nebo bakalářského studijního oboru pro přípravu fyzioterapetů nebo tříletého studia v oboru diplomovaný fyzioterapeut na vyšších zdravotnických školách pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004 ). Podrobnosti a citaci najdete předpisu 96/ 2004 Sb. V praxi a mezi veřejností jsou fyzioterapeuté mylně považováni za maséry s rekvalifikačním kurzem; avšak fyzioterapeut si musí průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání.

Za výkon povolání fyzioterapeuta se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie.


Copyright 2013 TNphoto