TÝM

 

+420 777 907 390

dita@fyzioterapeut-tanvald.cz

Husova 598, 468 41 Tanvald

 • Mgr. Jana Truhlářová

  Při terapii vycházím z fungování a zákonitostí vývojové kineziologie. Věnuji se výhradně fyzioterapii dětí. A to jak Diagnostice a terapii pohybového ústrojí, tak konzultaci psychomotorického vývoje.

   

  Centrální koordinační porucha

  Opožděný psychomotorický a asymetrický vývoj

  Predilekce

  Svalová hypotonie, hypertonie

  Dětská mozková obrna

  Vrozené vývojové vady pohybového systému

  Onemocnění páteře – ortopedické vady

   

  Důležitý je pro mě komplexní pohled na klienta a při léčbě využívám kombinaci vícero technik.

   

  ODBORNÉ a SPECIALIZAČNÍ KURZY

  Certifikát Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Olomouc

  Vliv dýchání na posturu- doc. Mudr. František Véle,CSc.

  Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace - Paedr. Švejcar

  Hlas a dech ve fyzioterapii – Mgr. Vovsová-Lewitová

  Refresh kurz Vojtovy metody u dětí RL – Corpus, s.r. o.

  Semináře pracovní skupiny terapeutů Vojtovy metody v dětském věku – Praha

  Reflexologie plosky – Edmonton, Kanada

  Chiropraxie – pohybová terapie -úroveň 1,2

  Komplexní terapie pánevního dna

  Kurz synergické reflexní terapie I II- R.Vodičková DiS

  Kinesiotapeing –FTVS Mgr. Śúrová

  Kurz neinvazivní lasery v medicíně – Mudr. Procházka

  A mnohem více na www.novofyz.cz

 • Zuzana Tillner, MSc Ost Med

  Absolvovala jsem British College of Osteopathic Medicine ve Velké Británii, a získala magisterský titul v oboru osteopatická medicína a diplom z Naturopatie. Během této doby jsem se kvalifikovala také v západní akupunktuře neboli terapii suché jehly.

  Během studií jsem získala zkušenosti z extrémních sportů, zejména parašutismu. A ošetřovala tak řadu zranění po přistání, včetně několikanásobných vymknutí kotníku, s cílem vyslat své pacienty, parašutisty v minimální možné době zpět ke svému sportu.

  Věřím, že každá osoba je jedinečná. Léčbu proto přizpůsobuji specifickým potřebám a okolnostem člověka. Vždy vysvětluji, v čem vidím problém a rozhoduji se spolu s klientem, zda a jak pokračovat v léčbě. V případech, kdy nemohu pomoci, odkazuji na jiné, vhodnější lékaře.

   

  MSc (Hons) Ost Med

  Registrovaný Osteopat č. 7777

   

  Osteopaté studují po dobu 4-5 let k získání magisterského titulu. To je podobné zdravotní způsobilosti, ale s větším důrazem na muskuloskeletální medicínu. Všichni osteopaté podstupují rozsáhlý praktický trénink v diagnostice a léčbě. Mezi předměty studia patří anatomie, fyziologie, patologie, psychologie, ortopedie, revmatologie, farmakologie, fyziologie cvičení a výživa. Mnoho osteopatů se věnuje také naturopatii. Naturopatie využívá léčebné síly přírody, a spolu s osteopatií ji lze aplikovat na jakýkoli druh potíží v jakékoli části těla.

   

  Osteopaté ve Velké Británii mají status regulované profese (General Osteopathic Council). Tím se zaručuje vysoký standard a kompetence tohoto povolání. Osteopatická komora vyžaduje neustálé zvyšování odbornosti svých členů kontinuálními vzdělávacími programy, které musí každý osteopat každoročně podniknout. Osteopati se řídí přísným kodexem praxe, který upřesňuje znalosti, dovednosti a vymezuje kompetence každého osteopata. ​Osteopatie vznikla v Severní Americe koncem 19. století, odkud se pak rozšířila do západní Evropy. Byla velice účinná při epidemii chřipky, která řádila Evropou po první světové válce. Osteopaté byli schopni přivést své pacienty do vrcholové kondice, aby lépe čelili nemoci.

 

© Fyzioterapeut Tanvald, všechna práva vyhrazena.